QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะ (02 ก.ค 2558)
     สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และวิชาการดอทดอม ประกวดเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (30 มิ.ย 2558)
     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปรับลดค่าบริการสำหรับผู้ที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปีนี้เป็นปีท่องเที (30 มิ.ย 2558)
     ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) รับสมัครผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศและการศึกษา เพื่อฝึกอบรมศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ (30 มิ.ย 2558)
     สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เพิ่มจุดรับบริการชำระค่าน้ำประปาทั่วสี่มุมเมือง (30 มิ.ย 2558)