QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้บริหารวิชาการ ตำแหน่ง๕ณะบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับ (29 พ.ย 2559)
     อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ (25 พ.ย 2559)
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วน (25 พ.ย 2559)
     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครีศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชาและเมียนมา จำน (21 พ.ย 2559)
     จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพระพุธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญพุทธศาสนิกชน สมัครเข้าบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเ (21 พ.ย 2559)