QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณและงานทักษิณวิชาการ การศึกษาและวัฒนธรรม ในโอกาสมหาวิทยาลัยทักษิณครบรอบสถาปนา ๔๖ ป (29 ก.ย 2557)
     เนื่องจากในขณะนี้ มีการซื้อขายที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และสตูล ดังนั้น ขอให้ประชาชน ผู้จะดำเนินการซื้อขาย (29 ก.ย 2557)
     คณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญครูและบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู ฯ ประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ. 2558 (29 ก.ย 2557)
     องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมวิชาชีพให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ประจำเดือนตุลาคม รวม 23 อาชีพ (29 ก.ย 2557)
     สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ สรุปเข้ม 11 "Step up ขยับฝัน แบ่งปัน..ชายแดนใต้” ในวันที่ 8-9 และ 15-16 พฤศจิกายน (18 ก.ย 2557)