QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สำนักราชเลขาธิการ จัดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เยาวชนประกวดผลงานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ส (22 เม.ย 2557)
     สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดเคสื่อนภาพเคลื่อนไหว Young Gen Anti-Corruption (22 เม.ย 2557)
     โรงพยาบาลสิชล และเครือข่ายสุขภาพ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุ (22 เม.ย 2557)
     คุณพ่อเฉลิม พูนพิพัฒน์ อายุ 75 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2557 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 33 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนค (21 เม.ย 2557)
     ประกาศสำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (17 เม.ย 2557)