QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     มูลนิธิไทยรัฐ ประกวดวิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ (25 ส.ค 2559)
     สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2560 หัวข้อ "รักตัว" เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธ (25 ส.ค 2559)
     วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู จำนวน ๔ อัตรา (23 ส.ค 2559)
     กรมพลศึกษาจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อคัดเลือกบุคคลหรือองค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจกรรมนันทน (22 ส.ค 2559)
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบริหารจัดการ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ (18 ส.ค 2559)