QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     มูลนิธิไทยรัฐ มอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน (24 ก.ค 2557)
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ราตรีตะแบกบาน สายธารแห่งน้ำใจ ครั้งที่ (24 ก.ค 2557)
     สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะเปิดให้ นักเรียน นิสิตนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าทัศนศึกษา ในสวนพฤกษศาสตร์ ฟรี (24 ก.ค 2557)
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในระบบการศึกษาทางไกล โดยผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง ใน ๑๑ สาขาวิชา (24 ก.ค 2557)
     ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของเทศบาลเชียรใหญ่ (22 ก.ค 2557)