QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ประกาศสำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (17 เม.ย 2557)
     วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง งานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา (11 เม.ย 2557)
     สำนักงาน ป.ป.ช.ประกวดโครงการยุวทูต ป.ป.ช. 2014 เพื่อสร้างค่านิยมแก่เด็กและเยาวชนให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม (10 เม.ย 2557)
     อาจารย์ประยงค์ เลิศพยับ อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อายุ ๕๗ ปี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคประจำตัว (08 เม.ย 2557)
     ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนร่วมสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (08 เม.ย 2557)