QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดให้บริการรับชำระภาษีตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของเจ้าของรถและผู้เสียภาษีและเป็นการจัด (20 ก.ย 2559)
     สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และบริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ขอเชิญชายไทยร่วมอุปสมบทหมู่ถวายพ่อ (19 ก.ย 2559)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต (15 ก.ย 2559)
     สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. จำนวน ๙๑ รายการ (06 ก.ย 2559)
     สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักกิจการนัก (06 ก.ย 2559)