QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหน้าที่ในการฝึกอาชีพ กิจกรรมฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกระยะยาว รุ (21 ต.ค 2557)
     สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมร (20 ต.ค 2557)
     พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี รับสมัครอาสาสมัครเดินทางไปศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ปี ๒ (20 ต.ค 2557)
     ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างกำแพงรอบอุโบสถ ณ วัดพังสิงห์ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ (17 ต.ค 2557)
     ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ย้ายที่ทำการจากเดิมตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๑ ๑๖๓ ถนนวันดีโฆษอตกุลพร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรม (17 ต.ค 2557)