QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     การยางแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตน้ำยางข้น ผลิตยางแท่งสกิม (24 มิ.ย 2559)
     บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกล (24 มิ.ย 2559)
     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกและรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน ๒ รายการ (24 มิ.ย 2559)
     วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (20 มิ.ย 2559)
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘๙ (02 มิ.ย 2559)