QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รับสมัครเยาวชนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (28 พ.ค 2558)
     เทศบาลเมืองปากพนังเชิญเที่ยวงาน เทศกาลผัดหมี่ และของดีปากพนัง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนนสุขอนันต์ ปากพนังตะวันตก มีโดมตลอดงาน (28 พ.ค 2558)
     เทศบาลเมืองปากพนังเชิญเที่ยวงาน เทศกาลผัดหมี่ และของดีปากพนัง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ (26 พ.ค 2558)
     สำนักงานราชบัณฑิตยสภาประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2559 หัวข้อ "พระสงฆ์สาวกศาสดา" (21 พ.ค 2558)
     หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงาน "มหกรรม SMEs ของดีภาคใต้" ปี 2 (19 พ.ค 2558)