QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ด้วยศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๙ ร่วมกับจังหวัดตรังโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำ (28 ก.ค 2558)
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคม (21 ก.ค 2558)
     บริษัทซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้จัดการภาคฝึกหัด 40 อัตรา เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ภาคสนาม 20 อัตรา และช่า (20 ก.ค 2558)
     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (20 ก.ค 2558)
     ด้วยคณะวิทยาการจัดการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน (13 ก.ค 2558)