QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบวัตกรรมสีเขียว เพื่อนำความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมาประยุ (19 พ.ค 2559)
     คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันลงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 (18 พ.ค 2559)
     กระทรวงการต่างประเทศคัดเลือกเยาวชนไทยไม่เกิน 2 คน เข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาติ สมัยสามัญ (18 พ.ค 2559)
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ (17 พ.ค 2559)
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (12 พ.ค 2559)