QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรเอกชน กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์ส (25 เม.ย 2559)
     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดสุดยอดนวัตกรรมไปรษณีย์ไทย ประจำปี 2559 (19 เม.ย 2559)
     สำนักงาน ป.ป.ช.ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2559 (19 เม.ย 2559)
     สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19 เม.ย 2559)
     ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และนราธิวาส และกรมประมง กำหนดจัดงานวันกุ้งไทยใต้ล่าง ครั้งท (19 เม.ย 2559)