QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

   สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล “ไลออนส์คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :18 ส.ค 2553 เวลา 11:13:22ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (02 ต.ค 2558)
     ด้วยคุณพ่อชื่น สิทธิดำรงค์ อายุ ๘๓ ปี ได้ถึงแก่กรรม ตอนนี้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านเลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช (15 ก.ย 2558)
     เรียนเจ้าของสถานประกอบการ นายจ้างทุกแห่ง ด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (10 ก.ย 2558)
     สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดงาน“พิกุลทองเทิดไท้ (01 ก.ย 2558)
     อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประกวดภาพถ่ายที่แสดงถึงความงามด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ (01 ก.ย 2558)