QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     อำเภอฉวาง มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติหนองโป๊ะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด (08 ธ.ค 2559)
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าซัก ก่อสร้างหอถังแชมเ (08 ธ.ค 2559)
     เรือนจำอำเภอทุ่งสง มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเหล็กมุงแผ่นเมทัลชีส (08 ธ.ค 2559)
     จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ จะทำการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใ (08 ธ.ค 2559)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการ สอบราคาซื้อยาตรวจวิเคราะห์หาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน ๕ รายการ (06 ธ.ค 2559)