QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     อนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (26 พ.ค 2559)
     จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดแผนการออกปฎิบัติงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (26 พ.ค 2559)
     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกและรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน ๓ รายการ ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาร (26 พ.ค 2559)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต่อบ้านปากเนตร – บ้านทางพูน (26 พ.ค 2559)
     สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน ๑ อัตรา (26 พ.ค 2559)