QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนอนุบาล ๓ – ๔ ขวบ (31 ต.ค 2557)
     เทศบาลเมืองปากพนัง มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเสาไฟไฮเมท จำนวน จ ต้น บริเวณถนนสุนอนันต์ ถนนประชาวัฒนา ถนนชายทะเล (31 ต.ค 2557)
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ – ๑๐๐ คน (30 ต.ค 2557)
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (30 ต.ค 2557)
     องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลกลาย (30 ต.ค 2557)