QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (26 ส.ค 2559)
     เทศบาลตำบลปากนครมีความประสงค์จะทำการประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สายพัฒนาการชายทะเล ช่วงสะพานบางลุงต้ม ชายทะเล หมู่ ๑ ตำบลปากนคร (26 ส.ค 2559)
     ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (26 ส.ค 2559)
     โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูง จำนวน ๑ ชุด (26 ส.ค 2559)
     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชและบริเวณ (26 ส.ค 2559)