QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (03 มี.ค 2558)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (03 มี.ค 2558)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 10 คัน (03 มี.ค 2558)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ (03 มี.ค 2558)
     เทศบาลเมืองปากพนัง มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนวัดเทศบาลวัดนาควารี (03 มี.ค 2558)