QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ ๒ ทุ่งสง ได้ดำเนินการออกประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (25 ก.ค 2557)
     องค์การสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโรงงานยางก้อนขาวที่ ๓ เขต ๕ (25 ก.ค 2557)
     องค์การสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจัดซื้อชุดแก๊สเบอร์เนอร์เตาอบยางในกระบวนการผลิต STR ๕ L (25 ก.ค 2557)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาจัดสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดงานโครงการฉวางเกษตรแฟร์เทศกาลผลไม้และของดีฉวาง (25 ก.ค 2557)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงานวันชาวสวน อำเภอพรคีรี (24 ก.ค 2557)