QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดไลไมท์) จำนวน ๒๘๑.๕๖๘๕ ตัน (29 ม.ค 2558)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงค์ จำนวน ๑ หลัง (29 ม.ค 2558)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าวโคตร(ตอกเสาเข็ม) จำนวน ๑ หลัง (29 ม.ค 2558)
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 จำนวน 1 หลัง (29 ม.ค 2558)
     เทศบาลตำบลเขาพระ มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก จำนวน ๓ สาย (29 ม.ค 2558)