QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเกียบ (28 ส.ค 2557)
     องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอู่ทอง (28 ส.ค 2557)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนกรด (28 ส.ค 2557)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด (28 ส.ค 2557)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามแข่งขันกีฬาเปตอง ขนาด ๕๐ x ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ สนาม (28 ส.ค 2557)