QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราฃ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองหินฝั่งทิศเหนือ กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ – ๗๕๓๕ – ๖๓๘

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :13 มี.ค 2556 เวลา 13:15:59ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวประกวดราคา
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการคืนความสุขให้ประชาชนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ (19 ธ.ค 2557)
     เทศบาลตำบลท่าศาลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน (19 ธ.ค 2557)
     องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบน – สะพานเหล็ก คลองบางบ้าน หมู่ที่ ๔ (19 ธ.ค 2557)
     กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น (19 ธ.ค 2557)
     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด และอุทยานแห่งชาติหาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำ (17 ธ.ค 2557)