QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ สรรหา ปปจ.นครศรีธรรมราช เข้ารับการคัดเลือกกันเองที่ สำนักงาน ป.ป.ช. นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มหัวหน้าส่วนรา

   ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ สรรหา ปปจ.นครศรีธรรมราช เข้ารับการคัดเลือกกันเองที่ สำนักงาน ป.ป.ช. นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการมาขึ้นทะเบียนมากที่สุด 13 องค์กร ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือองค์กรประเภทละ 1 คน รวมเป็น 9 คน เพื่อเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ กรรมการ ป.ป.จ.นครศรีธรรมราช และกำหนดให้ผุ้สมัครได้คัดเลือกกันเองของผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในภาคเช้าวันนี้ (27 พ.ค.56) เป็นการสรรหา ผู้แทนจากกลุ่ม สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสภาแรงงานหรือสหภาพแรงงาน ซึ่งมี 3 สหภาพแรงงาน / ภาคบ่าย เป็น สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน มี 1 สมาคม วันที่ 29 พ.ค.56 ภาคเช้า เป็น กลุ่ม สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์หรือสมาคมทางด้านการศึกษา เป็นกลุ่มที่มีผู้มาขึ้นทะเบียน 12 หน่วยงานหรือองค์กร วันที่ 30 พ.ค.256 ภาคเช้า เป็น กลุ่ม สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย มีผู้มาขึ้นทะเบียน 1 องค์กร ภาคบ่าย เป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด มีผู้มาขึ้นทะเบียนมากที่สุดคือ 13 องค์กร ซึ่งรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกจะเสร็จสิ้นในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ จากนั้นจะได้ประกาศรายชื่อผู้แทนแต่ละกลุ่มทั้ง 9 กลุ่มให้ทราบต่อไป นายพล ศรัทโธ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขอให้ผู้แทนของหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแต่ละประเภท เข้าร่วมการคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้แทนที่ไม่สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ถือว่าไม่ประสงค์คัดเลือก และในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันให้ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายเป็นผู้จับสลาก สำหรับในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรประเภทใด มีผู้แทนของหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพียงคนเดียว ขอให้ผู้แทนของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นเข้าร่วมคัดเลือกและลงคะแนนเลือกตนเองเป็นกรรมการสรรหาฯด้วย

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :27 พ.ค 2556 เวลา 16:42:43ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวสังคม
     นครศรีธรรมราช มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องต้องวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาและป้องกันไฟป่า (06 มี.ค 2557)
     ตำรวจเมืองคอนจับ “เจ้ดาว”สาวประเภทสองพร้อม 2 เยาวชนคู่ขาตั้งแก๊งโจรกรรม จยย.ตามยึดของกลาง 11 คัน (06 มี.ค 2557)
     ทหารบกไทยและสิงคโปร์ฝึกร่วม ด้วยความเข้มแข็ง ทภ.4 ตรวจความพร้อมก่อน ผบ.ทบ.เปิดอย่างเป็นทางการ (06 มี.ค 2557)
     รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิด งาน “มหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์ ประจำปี 2557” 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย (06 มี.ค 2557)
     ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการก่อสร้าง ในวันที่ 13 มีนาคมนี้ (06 มี.ค 2557)