QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหน้าที่ในการฝึกอาชีพ กิจกรรมฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกระยะยาว รุ (21 ต.ค 2557)
     สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมร (20 ต.ค 2557)
     พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี รับสมัครอาสาสมัครเดินทางไปศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ปี ๒ (20 ต.ค 2557)
     ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างกำแพงรอบอุโบสถ ณ วัดพังสิงห์ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ (17 ต.ค 2557)
     ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ย้ายที่ทำการจากเดิมตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๑ ๑๖๓ ถนนวันดีโฆษอตกุลพร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรม (17 ต.ค 2557)