QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (25 ธ.ค 2557)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2558 (25 ธ.ค 2557)
     กสทช.เตรียมแจกคูปองทีวีดิจิตอล ล็อตที่ 3 เพิ่มเติมอีก 4 จังหวัด รวมกว่า 6 แสนครัวเรือน ในวันพุธที่ 24 ธันวาคมนี้ (19 ธ.ค 2557)
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและแบ่งปันความสุข ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ให้กับคริสตชน และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (19 ธ.ค 2557)
     สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดทำหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (19 ธ.ค 2557)