QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รับสมัครเยาวชนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (28 พ.ค 2558)
     เทศบาลเมืองปากพนังเชิญเที่ยวงาน เทศกาลผัดหมี่ และของดีปากพนัง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนนสุขอนันต์ ปากพนังตะวันตก มีโดมตลอดงาน (28 พ.ค 2558)
     เทศบาลเมืองปากพนังเชิญเที่ยวงาน เทศกาลผัดหมี่ และของดีปากพนัง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ (26 พ.ค 2558)
     สำนักงานราชบัณฑิตยสภาประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2559 หัวข้อ "พระสงฆ์สาวกศาสดา" (21 พ.ค 2558)
     หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงาน "มหกรรม SMEs ของดีภาคใต้" ปี 2 (19 พ.ค 2558)