QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ด้วยศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๙ ร่วมกับจังหวัดตรังโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำ (28 ก.ค 2558)
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคม (21 ก.ค 2558)
     บริษัทซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้จัดการภาคฝึกหัด 40 อัตรา เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ภาคสนาม 20 อัตรา และช่า (20 ก.ค 2558)
     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (20 ก.ค 2558)
     ด้วยคณะวิทยาการจัดการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน (13 ก.ค 2558)