QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สำนักราชเลขาธิการ จัดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เยาวชนประกวดผลงานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ส (22 เม.ย 2557)
     สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดเคสื่อนภาพเคลื่อนไหว Young Gen Anti-Corruption (22 เม.ย 2557)
     โรงพยาบาลสิชล และเครือข่ายสุขภาพ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุ (22 เม.ย 2557)
     คุณพ่อเฉลิม พูนพิพัฒน์ อายุ 75 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2557 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 33 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนค (21 เม.ย 2557)
     ประกาศสำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (17 เม.ย 2557)