QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดให้บริการรับชำระภาษีตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของเจ้าของรถและผู้เสียภาษีและเป็นการจัด (20 ก.ย 2559)
     สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และบริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ขอเชิญชายไทยร่วมอุปสมบทหมู่ถวายพ่อ (19 ก.ย 2559)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต (15 ก.ย 2559)
     สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. จำนวน ๙๑ รายการ (06 ก.ย 2559)
     สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักกิจการนัก (06 ก.ย 2559)