QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (23 เม.ย 2558)
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมด้าน ICT หัวข้อ “e-government mobile application” (16 เม.ย 2558)
     ด้วยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (09 เม.ย 2558)
     เนื่องด้วยวันอาทิตย์ ที่19 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 12.00-13.30 น. โรงแรมทวินโลตัสขอเชิญชวนประชาชนชาวนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับฟังพระธรรม (09 เม.ย 2558)
     นิติบุคคลที่มีงบการเงินรอบปีสิ้นสุด วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จะต้องดำเนินการยื่นงบการเงิน ต่อ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช (09 เม.ย 2558)