QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     มูลนิธิไทยรัฐ มอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน (24 ก.ค 2557)
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ราตรีตะแบกบาน สายธารแห่งน้ำใจ ครั้งที่ (24 ก.ค 2557)
     สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะเปิดให้ นักเรียน นิสิตนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าทัศนศึกษา ในสวนพฤกษศาสตร์ ฟรี (24 ก.ค 2557)
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในระบบการศึกษาทางไกล โดยผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง ใน ๑๑ สาขาวิชา (24 ก.ค 2557)
     ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของเทศบาลเชียรใหญ่ (22 ก.ค 2557)