QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ประกาศสำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (17 เม.ย 2557)
     วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง งานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา (11 เม.ย 2557)
     สำนักงาน ป.ป.ช.ประกวดโครงการยุวทูต ป.ป.ช. 2014 เพื่อสร้างค่านิยมแก่เด็กและเยาวชนให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม (10 เม.ย 2557)
     อาจารย์ประยงค์ เลิศพยับ อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อายุ ๕๗ ปี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคประจำตัว (08 เม.ย 2557)
     ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนร่วมสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (08 เม.ย 2557)