QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อฟุ้ง เด็ดดวง หรือครูฟุ้งเด็ดดวง ตั้งศพ ณ วัดบุญนารอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วย (06 ก.ค 2558)
     สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก" เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนสะท้อนปัญหา แสดงทัศนะ (06 ก.ค 2558)
     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะ (02 ก.ค 2558)
     สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และวิชาการดอทดอม ประกวดเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (30 มิ.ย 2558)
     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปรับลดค่าบริการสำหรับผู้ที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปีนี้เป็นปีท่องเที (30 มิ.ย 2558)