QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     คณะกรรมการจัดการประกวดเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ (02 ต.ค 2557)
     สำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รับเป็นเจ้าภาพกฐินที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน กฐินตกค้าง ซึ่งสามารถติดต่อขอเป็นเจ้าภาพกฐิน (01 ต.ค 2557)
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดงานประเพณี "ลากพระ" ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "ลากพระ" ในช่วงวันออกพรรษา (01 ต.ค 2557)
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (01 ต.ค 2557)
     มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณและงานทักษิณวิชาการ การศึกษาและวัฒนธรรม ในโอกาสมหาวิทยาลัยทักษิณครบรอบสถาปนา ๔๖ ป (29 ก.ย 2557)