QRCODE : สวท.นครศรีธรรมราช
ค้นหาข่าว :  
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕

   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ กศน.เพื่อประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖ แห่ง และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาศดีของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาตร์ด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โทร. ๐ – ๗๕๓๗ – ๘๕๐๙

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช   
วันที่เสนอข่าว :16 ก.ค 2556 เวลา 13:54:55ข่าวอื่น ๆ ในหมวดข่าวบริการ
     ด้วยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จะจัดงาน คืนสู่เหย้า ๓๖ ปี อิเล็กทรอนิกส์เทคนิคนคร ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (19 ส.ค 2558)
     มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง นครศรีธรรมราช จัดงานพิธีทิ้งกระจาดมูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๒ เพื่อผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแก่วิญญาณที่ไร (19 ส.ค 2558)
     สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้าง สมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๔ เข้าทำงานในสำนักตรวจเงิน (19 ส.ค 2558)
     ขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ส.ค 2558)
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒ อัตรา สำเร็ (14 ส.ค 2558)